Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/978/2017 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum nr 21 od 1 września wejdzie w skład Ogólnokształcących Szkół Sportowych

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Gimnazjum nr 21
im. Dziedzictwa Pontyfikatu
Jana Pawła II w Gdańsku
Start Kontakt Galerie Aktualności szkola w katalogu Gwiazdor

Dobre słowo dla Ciebie:

Opis oddziałów

Kandydatom do klas pierwszych proponujemy klasy:

1. ogólną

W klasach pierwszych uczniowie mogą uczestniczyć w modułach edukacyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności w następujących zakresach: 1. teatralno – filmowy 2. kreatywny 3. sportowy 4. moduły przedmiotowe (matematyczny, biologiczny i in.) Moduły edukacyjne są realizowane zgodnie z potrzebami uczniów deklarowanymi w kartach zgłoszenia ucznia do Gimnazjum nr 21 

2. integracyjną

Jako pierwsi wprowadziliśmy klasy integracyjne na poziomie gimnazjum w rejonie i możemy się pochwalić ponad 10 letnią praktyką w tym zakresie i wykwalifikowaną kadrą specjalistów. Klasy integracyjne są rokrocznie organizowane zgodnie z potrzebami uczniów, na podstawie złożonych do szkoły orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego poradni psychologiczno - pedagogicznej. Klasa liczy wówczas do 20 osób a uczniów z orzeczeniami może być od 3 do 5. 

3. sportową o profilu piłki nożnej.

Klasa sportowa zapewnia uczniom w ramach godzin lekcyjnych zajęcia treningowe z piłki nożnej. Treningi prowadzi wykwalifikowany trener, pan Paweł Budziwojski. Posiada on spore doświadczenie w pracy z młodzieżą, wychował reprezentantów Pomorza i Polski w różnych kategoriach wiekowych. Nasza szkoła współpracuję również z klubem Olimpic Skat Gdańsk, klubem młodzieżowym, który od dziesięciu lat z powodzeniem szkoli chłopców pod kątem gry w piłkę nożną. Zapewniamy uczniom, wszechstronny rozwój fizyczny, jak również kontrolę osiąganych wyników w nauce, co jest ważnym kryterium w tej klasie. Do 31 maja 2016 r. odbędą się testy kwalifikacyjne, na których będziemy sprawdzali możliwości sprawnościowe chłopców oraz umiejętności techniczne z zakresu piłki nożnej.

4.terapeutyczną

Od roku 2015/2016 rozszerzyliśmy ofertę edukacyjną o klasy terapeutyczne. Uczniowie tych klas są objęci szczególnym wsparciem psychologiczno -pedagogicznym. Formy i metody pracy są dostosowane do szczególnych potrzeb uczniów doświadczających porażki edukacyjnej - ukierunkowane na wzbudzenie motywacji do pracy, bazowanie na mocnych stronach ucznia. Wspieramy ucznia także w formie zajęć dodatkowych: wyrównawczych z każdego przedmiotu, przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i rozwijających zainteresowania. Prowadzimy bezpłatne zajęcia terapii pedagogicznej, terapii grupowej z elementami socjoterapii, prężnie działa doradztwo zawodowe, świetlica profilaktyczna, wolontariat i tradycyjna szkolna stołówka. Klasy terapeutyczne liczą do 15 osób i obejmują uczniów zagrożonych porażką edukacyjną. Warunkiem zapisania do klasy terapeutycznej jest opinia poradni psychologiczno -pedagogicznej wskazująca taką potrzebę.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
40 0.13308811187744