Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/978/2017 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum nr 21 od 1 września wejdzie w skład Ogólnokształcących Szkół Sportowych

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Gimnazjum nr 21
im. Dziedzictwa Pontyfikatu
Jana Pawła II w Gdańsku
Start Kontakt Galerie Aktualności szkola w katalogu Gwiazdor

Dobre słowo dla Ciebie:

informacje ogólne

Gimnazjum zostało założone w 1999 roku, mieści się na Przymorzu przy ul. Kołobrzeskiej 75. W roku 2006 zostało mu nadane imię "Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II"

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny.

 

Kandydatom do klas pierwszych proponujemy klasy:

1. ogólną

2. integracyjną

3. sportową o profilu piłki nożnej.

4.terapeutyczną

Od roku 2015/2016 rozszerzyliśmy ofertę edukacyjną o klasy terapeutyczne. Uczniowie tych klas są objęci szczególnym wsparciem psychologiczno -pedagogicznym. Formy i metody pracy są dostosowane do szczególnych potrzeb uczniów doświadczających porażki edukacyjnej - ukierunkowane na wzbudzenie motywacji do pracy, bazowanie na mocnych stronach ucznia. Wspieramy ucznia także w formie zajęć dodatkowych: wyrównawczych z każdego przedmiotu, przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i rozwijających zainteresowania. Prowadzimy bezpłatne zajęcia terapii pedagogicznej, terapii grupowej z elementami socjoterapii, prężnie działa doradztwo zawodowe, świetlica profilaktyczna, wolontariat i tradycyjna szkolna stołówka. Klasy terapeutyczne liczą do 15 osób i obejmują uczniów zagrożonych porażką edukacyjną. Warunkiem zapisania do klasy terapeutycznej jest opinia poradni psychologiczno -pedagogicznej wskazująca taką potrzebę.

 

Mamy salę gimnastyczną, salę do gimnastyki, małą siłownie dla zainteresowanych rozwijaniem sprawności fizycznej, korzystamy z zajęć na basenie. Dwie sale informatyczne, projektory multimedialne z nagłośnieniem w każdej sali i tablice interaktywne stwarzają możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem najnowszej technologii.

 

Od 2015 r. w szkole funkcjonuje Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej oferujące wsparcie zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców gminy Miasta Gdańsk.

We wszystkich klasach obowiązuje nauka dwóch języków obcych (angielski, niemiecki). Od roku szkolnego 2014/2015 dla chętnych są też zajęcia z języka rosyjskiego.

 

Uczniowie mogą uczestniczyć w modułach edukacyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności w następujących zakresach:

1. teatralno – filmowy

2. kreatywny

3. sportowy

4.prawny

5.moduły przedmiotowe.

Moduły edukacyjne są realizowane zgodnie z potrzebami uczniów deklarowanymi w kartach zgłoszenia ucznia do Gimnazjum nr 21 Zapraszamy na naszą stronę internetową www.gimnazjum21.gda.pl - w zakładce rekrutacja znajdują się szczegóły dotyczące naboru w aktualnym roku szkolnym. Zapraszamy także do wizyty w szkole, na spotkanie z dyrektorem szkoły bądź pedagogiem.

Dajemy możliwość skorzystania z:

 • nauczania indywidualnego – indywidualna praca nauczycieli z uczniem z uwzględnieniem jego potrzeb
 • indywidualnego toku nauczania / gdy jesteś szczególnie zdolny
 • indywidualnego programu nauczania / gdy masz kierunkowe uzdolnienia
 • zajęć uzupełniających różnice programowe – gdy dołączysz do nas z innego gimnazjum
 • kompleksowej pomocy doradcy zawodowego przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Zapewniamy

 • naukę w systemie jednozmianowym
 • pomoc materialną (dla uczniów uprawnionych) tj. bezpłatne obiady, darmowe podręczniki, oraz inne formy pomocy
 • zajęcia na basenie w ramach programu lekcji wf
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • małe zespoły klasowe

 

Jeżeli chcesz być uczniem Gimnazjum nr 21 to:

 • Złóż podanie (jeżeli nie mieszkasz w rejonie szkolnym Gimnazjum nr 21),
 • Wypełnij ankietę, która można pobrać w  w wersji word lub pdf. Ankieta dostępna jest także w sekretariacie szkoły ,
 • Dołącz 3 zdjęcia legitymacyjne,
 • Przynieś w czerwcu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • Dołącz zaświadczenie ze sprawdzianu po szóstej klasie.

     !!!!!!! To wszystko zrealizujesz w sekretariacie szkoły !!!!!!

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
40 0.15384101867676