Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/978/2017 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum nr 21 od 1 września wejdzie w skład Ogólnokształcących Szkół Sportowych

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Gimnazjum nr 21
im. Dziedzictwa Pontyfikatu
Jana Pawła II w Gdańsku
Start Kontakt Galerie Aktualności szkola w katalogu Gwiazdor

Dobre słowo dla Ciebie:

Jan Paweł II

„Zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją, miłością (...) abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni z których wyrastamy”. (Jan Paweł II – 10.06.1979 rok na krakowskich Błoniach)

W tych słowach Jan Paweł II wskazał znaczenie i konieczność rozwoju człowieka jako osoby i członka wspólnoty, w oparciu o historię własnego życia, historię swojej rodziny, swojej wspólnoty lokalnej oraz o tradycję narodu, z którego wyrasta.

Dziedzictwem Jego pontyfikatu  pozostaną słowa, w których:

-  umacniał nas w zmaganiu o wolność i kiedy wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi! Tej Ziemi!”

- wskazywał nam potrzebę walki o wolność wewnętrzną, wolność od egoizmu, nienawiści, niemoralności, zapomnienia o Bogu i wszelkiego grzechu

- nawoływał do przestrzegania przykazań Dekalogu i przybliżał nam tajemnicę Eucharystii,

- przywracał poczucie godności człowieka jako dziecka Bożego i ukazywał bezcenną wartość naszej narodowej, głęboko chrześcijańskiej kultury, otwartej na ubogacający wszystkich dialog z innymi narodami Europy i świata

- podkreślał znaczenie formowania ludzi sumienia, na prawym sumieniu bowiem jedynie budować można państwo prawa

- umacniał w nas szlachetny ideał solidarności i ukazywał jego ewangeliczne korzenie

- prowadził do Boga bogatego w miłosierdzie i zachęcał do objęcia naszym miłosierdziem wszystkich, zwłaszcza chorych, biednych i bezbronnych

- zawierzał nas niezawodnej opiece Niepokalanej Matki Odkupiciela i ukazywał Ją jako wzór całkowitego zawierzenia Bogu.

Ile ważnych, drogocennych wskazań, ile przed nami zadań, jeśli nie chcemy zaprzepaścić tego daru jakim pozostaje dla nas Osoba Jana Pawła II i Jego nauczanie! To jest to Dziedzictwo, które nam pozostawił.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
45 0.11859011650085