Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/978/2017 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum nr 21 od 1 września wejdzie w skład Ogólnokształcących Szkół Sportowych

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Gimnazjum nr 21
im. Dziedzictwa Pontyfikatu
Jana Pawła II w Gdańsku
Start Kontakt Galerie Aktualności szkola w katalogu Gwiazdor

Dobre słowo dla Ciebie:

Moduł prawny

Od października 2015 w naszej szkole rozpoczną się zajęcia dodatkowe-moduł prawny.

Zajęcia te adresowane są do gimnazjalistów, którzy interesują się tematyką prawną jak również do wszystkich tych, którzy zwyczajnie pragną być świadomymi młodymi obywatelami. W tym roku podjęliśmy jako szkoła współpracę z Pomorską Izbą Adwokacką i zakwalifikowaliśmy się do programu edukacyjnego "Adwokat przydaje się w życiu". Mamy zamiar my mediatorzy szkolni we współpracy z prawnikami przybliżyć młodym ludziom podstawy najważniejszych dziedzin prawa. Celem jest nie tylko wzbogacenie wiedzy o prawie, ale także przedstawienie praktycznych aspektów wybranych dziedzin prawa, które mogą przydać się każdemu.

 Poznamy zagadnienia z prawa cywilnego; materialnego i procesowego, zaznajomimy się z prawem umów i prawem konsumenckim, poznamy tajniki prawa karnego oraz prawa autorskiego i ochronę wizerunku. Ponadto planujemy spotkania z ciekawymi ludźmi przedstawicielami prawa, adwokatami, planujemy wyjścia do sądu i wiele innych ciekawych rzeczy. Najbardziej zainteresowanych zaprosimy na późniejsze szkolenie  rówieśniczych mediatorów szkolnych.

 

 Zajęcia z modułu prawnego odbywać się będą raz w miesiącu do dwóch godzin lekcyjnych. Zajęcia będą w szkole i poza nią. Wszelkie informacje dotyczące szczegółów działania modułu pojawiać się będą na tablicy ogłoszeń przy pokoju Centrum Mediacji Szkolnych i Rówieśniczych- sala 104 w naszej szkole.

 

                                                                                                                          opiekun i koordynator modułu prawnego

                                                                                                                          Renata Gromko

 

informujemy, że z dniem 27 czerwca zajęcia modułu prawnego zostały zaakceptowwane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku pod numerem SN.5361.47.2016.E.O.

 

 

Zajęcia z edukacji prawnej w poprzednim roku szkolnym cieszyły się ogromnym zainteresowanie.  W związku z tym z Panią Dyrektor Iwoną Klein  zgłosiliśmy do Kuratorium projekt wprowadzenia zajęć prawnych jako innowacji pedagogicznej i taką zgodę otrzymaliśmy. Cieszymy się że dzięki stronom z którymi współpracujemy możemy dać młodzieży to co jest podstawą edukacjispołecznej.       

 

Motywacja i oczekiwania wynikające z  wprowadzenia innowacji pedagogicznej

 

Edukacja prawna podnosi świadomość prawną młodzieży. Świadomy prawnie obywatel umiejętnie korzysta z wiedzy prawnej w życiu prywatnym zawodowym i publicznym. Prawo w wymiarze znajomości, rozumienia, stosowania i monitorowania jest niezbędne dla uczniów ponieważ jest narzędziem nie tylko do respektowania własnych praw ale również daje im możliwość bycia aktywnym  i świadomym obywatelem.

 

 

Realizacja zadań edukacyjnych w zakresie prawa w ramach innowacji

 

- Zapoznanie młodzieży szkolnej z podstawami prawa i zasadami funkcjonowania   wymiaru sprawiedliwości.

- Podnoszenie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa.

- Poznanie praw dziecka, co robić gdy prawa te są łamane.

- Zaznajomienie dzieci z funkcjonowaniem państwa ojczystego.

- Kształtowanie umiejętności służących nabywaniu szacunku dla państwa.

- Budowanie postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia Polaków.

- Działania profilaktyczne, zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu.

- Uświadomienie odpowiedzialności karnej nieletnich.

- Budzenie zainteresowań w zakresie prawa i chęci dalszego kształcenia się w  tym kierunku.

- Poznanie praw konsumenta, uprawnienia, możliwości uzyskania pomocy.

- Bezpieczeństwo w sieci.

- Prawo do alimentacji.

- Przemoc domowa jak się bronić.

- Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów.      .

- Etyka i system norm.

- Zawieranie umów.

- Utwory i prawo autorskie.                                                                                             

 

Spotkania sympatyków zajęć prawnych odbywają się od października 2016 roku. Wszelkie informacje na gazetce szkolnej przy pokoju 104 Centrum Mediacji Szkolnych

 

 

Spotkania w ramach modułu prawnego

2015/2016

Dnia 10 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie sympatyków modułu prawnego. Naszym gościem był adwokat Tomasz Psiuch specjalista w prawie karnym.

Pan adwokat wyjątkowo mocno zainteresował gimnazistów. Wszyscy słuchali z zaciekawieniem. Młodzież wie czym różnią się togi sędziego, obrońcy, prokuratora. Gimnazjaliści rozumieją słowa występ, przewinienie, przestępstwo. Uczniowie na konkretnych przykładach wraz z pokazaniem dokumentów sadowych sądowych mogli zapoznać się z procedurami postępowania sądowego. Na przykładzie samego Pana mecenasa młodzież poznała jak i kiedy działa przedstawienie sprawy.

W tym roku szkolnym żegnamy się z modułem by po wakacjach móc nadal zgłębiać wiedzę w tej jakże ciekawej dziedzinie. Miłego odpoczynku.

Dnia 19.05 2015 roku po raz kolejny odbyły się zajecia z modulu prawnego w ramach comiesięcznych spotkań.  W tym miesiącu gościliśmy koordynator projektu z Pomorskiej Izby Adwokackiej Panią mecenas  Małgorzatę Głódkowską. Tematem spotkania  były umowy zawierane przez osoby dorosłe i osoby małoletnie. Młodzież poznała, kiedy zawieramy umowy, choć zupełnie sobie nie zdajemy z tego sprawy. Gimnazjaliści już wiedzą, kiedy obowiązują umowy ustne, kiedy pisemne , a kiedy potrzebna jest umowa

notarialna. Prowadząca Pani adwokat przytaczała paragrafy z kodeksu cywilnego, który umowy cywilne reguluje. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała

bogatej  informacji dotyczącej umów. Niektórzy uczniowie mocno zainteresowani tematyką zadawali wiele ciekawych pytań, na które nasz gość udzielił wyczerpujących odpowiedzi.

Dnia 15.04.2016 r. spotkaliśmy się w ramach modułu prawnego ze specjalistą zajmującym się alternatywnymi metodami rozwiązania konfliktów Panią Anną Wojcieszczak naukowcem, pracownikiem Wydziału Prawnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; przedstawicielką Teneo- stowarzyszenia świadczącego pomoc prawną .
Młodzież miała możliwość przyjrzeć się bliżej tematyce konfliktu, poznać rodzaje konfliktów a dzięki kwestionariuszowi Thoomasa-Klimanna poznać własne typy zachowań w sytuacjach konfliktowych.
Na kolejne spotkanie czekamy z niecierpliwością.

Dnia 08.02.2016 w naszej szkole, w ramach modułu prawnego mieliśmy możliwość gościć pana adwokata Marcina Merchel, prawnika z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Tematem spotkania było ,,Funkcjonowanie Państwa '' . Młodzież zdefiniowała pojęcie Narodu w kontekście Konstutucji RP. Skarbu Państwa na tle Konstytucji RP. Gimnazjaliści z pomocą prowadzącego określili czym jest  Budżet  Państwa i próbowali okreslic jego składowe. Młodzież miała okazje zapoznać się jakiego rzędu Państwo Polskie

podnosi wydatki z powodu odsetek czyli zadłużeń.  Ile przeznaczone jest na wojsko, ile na policje i straż. Jak duże wydatki związane są z utrzymaniem administracji, sądów i prokuratur. Ile idzie na edukacje, urzedy naczelne i kulturę. Ciekawstką była informacja o kosztach programu 500+. Młodzież wie, że są to koszty rzędu 17.200.000.000 zł czyli trzy razy większe niz na edukacje a osiem razy większe niz na kulture. Ciekawie tak sobie posłuchać. Już teraz czekamy na kolejne spotkanie modułu.

Czego tym razem się dowiemy ?

Dnia 26.01 2016 roku już po raz czwarty spotkali się sympatycy modułu prawnego. Tym razem naszym gościem była prawnik Pani Alicja Dżuryk z Fundacji TENEO. Fundacja ta zajmuje się bezpłatnym doradztwem prawnym oraz szerzeniem wiedzy prawnej wśród młodych ludzi, współpracując ze szkołami. Tematem prawnym w tym miesiącu było prawo karne. Gimnazjaliści poznali czym różni się wykroczenie od przestępstwa. Młodzież wie ,że to kodeks prawny z roku 1998 roku reguluje prawo karne w Polsce i że kodeks

wciąż podlega zmianom. Uczniowie odróżniają czyn umyślny od nieumyślnego i wiedzą jakie  są w związku z tym konsekwencje karne. Gimnazjaliści dopytywali o wyroki w zawieszeniu, o to kiedy sprawy ulegają przedawnieniu, ciekawi byli jak to jest z prawem łaski. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy prawa im bliskie czyli dotyczące nieletnich. Dziękujemy serdecznie Pani Ali i czekamy na kolejne ciekawe spotkania w tematyce prawa.

18 grudnia 2015 roku w naszej szkole mogliśmy znowu cieszyć się ze spotkania z zaproszonym gościem, w ramach  comiesięcznych spotkań modułu prawnego. Spotkanie poprowadził już prawie  adwokat  Pan Krzysztof Kochanowski (trzymamy wszyscy mocno kciuki za marcowy egzamin). Tematem wykładu były prawa autorskie i ich ochrona. Młodzież już wie, czy może  ściągać filmy, muzykę lub programy komputerowe z internetu, wie również czy kserowanie książek i kopiowanie płyt jest dozwolone, jak poprawnie

cytować.  Pan Krzysztof zaciekawił młodzież sposobem przekazu. Używał wielu przykładów ze świata muzyki i filmu, przez co udało mu się wyjątkowo zaciekawić gimnazjalistów i pobudzić  ich do dyskusji. Dziękujemy serdecznie i czekamy na kolejne ciekawostki prawne na kolejnych spotkaniach modułu już w Nowym Roku.

Dnia 26 listopada 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu comiesięcznych spotkań modułu prawnego. Gościem zaproszonym była Pani adwokat i mediator Polskiego Centrum Mediacji Agnieszka Iwaniuk. Spotkanie to miało na celu przybliżyć młodzieży rodzaje spraw sądowych i wyroki  jakie zapadają w sądach a dotyczą  małoletnich dzieci.  Gimnazjaliści dowiedzieli się jakie są prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców. Jakie obowiązki i uprawnienia wynikają z władzy

rodzicielskiej. Kto decyduje o majątku gdy jako małoletni otrzymamy spadek, kto reprezentuje nas gdy jesteśmy ofiarami przestępstwa lub sprawcami czynu karalnego. To spotkanie przyciągnęło jeszcze więcej osób zainteresowanych tematem prawa, wciąż nowi uczniowie chcą uczestniczyć w spotkaniach modułu. Oby tak dalej rośnie nam świadoma młodzież. Już 04 grudnia 2015 roku kolejne spotkanie zapraszamy.

Dnia 09.10.2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży z Panią adwokat, psycholog Małgorzatą Ciukszą w cyklu comiesięcznych zajęć z modułu prawnego. Pani adwokat wystąpiła z ramienia Pomorskiej Izby Adwokackiej w ramach

Programu Edukacyjnego, w którym nasza szkoła bierze udział, a który nosi tytuł " Adwokat przydaje się w życiu". Młodzież miała okazję zapoznać się ze specyfiką pracy adwokata, poznała ścieżkę edukacyjną i zawodową profesji prawniczej. Gimnazjaliści już wiedzą jaki jest system prawa w Polsce. Wyraźne zainteresowanie dotyczyło prawa karnego. Choć ogromną ciekawość uczniów Pani adwokat starała się zaspokoić, już dziś młodzież czeka na kolejne spotkania, w tym również ze specjalistą w prawie

karnym.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
40 0.10581684112549