Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/978/2017 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum nr 21 od 1 września wejdzie w skład Ogólnokształcących Szkół Sportowych

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Gimnazjum nr 21
im. Dziedzictwa Pontyfikatu
Jana Pawła II w Gdańsku
Start Kontakt Galerie Aktualności szkola w katalogu Gwiazdor

Dobre słowo dla Ciebie:

Aktualności CMSiR

 

Konflikty nie są złe, ale sposób ich rozwiązywania może być niewłaściwy

W dniach 9-16 października w Warszawie realizowany był program wymiany młodzieży pod tytułem „Od mediacji szkolnej do zgody obywatelskiej”, którego autorką i koordynartorką jest Safie Useinova .W roli organizatora projektu wystąpiła Fundacja Nasz Wybór, która razem z partnerami – Polskim Centrum Mediacji, Centrum Mediacji Szkolnej i Rowieśniczej i Stowarzyszeniem „Urożaj Hromadi” – przygotowała tygodniowy program dla 24-osobowej grupy polskich i ukraińskich gimnazjalistów. Cechą specjalną tej wymiany jest zarówno niełatwy temat, jakim z pewnością jest mediacja, jak i wyjątkowi uczestnicy. Grupa polska to uczniowie szkoły nr 33 w Gdańsku, w której uczy się młodzież z rodzin o doświadczeniu imigranckim. Ukraińscy rówieśnicy przyjechali z różnych części swojego kraju, choć większość to mieszkańcy obwodu czerkaskiego, położonego na południowy wschód od stołecznego Kijowa. Znaleźli się jednak wśród nich uciekinierzy ze znajdującego się pod kontrolą separatystów Ługańska i okupowanego przez Rosję półwyspu krymskiego.

Realizacja projektu stała się możliwa dzięki programowi grantowemu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, a jego cel polegał na wzmocnieniu zdolności młodzieży z terenów objętych konfliktem rosyjsko-ukraińskim na wschodzie i południu Ukrainy do skutecznego rozwiązywania problemów i konfliktów związanych z adaptacją, integracją i aktywizacją społeczną przesiedleńców w nowym miejscu zamieszkania oraz umiejętności miejscowych uczniów z Ukrainy i Polski do rozwiązywania konfliktów na tym tle.
Program składał się zarówno z elementów poznawczych, jak i integracyjnych. Pierwszego dnia pobytu w Warszawie uczestnicy poznali działalność organizatora projektu – Fundacji Nasz Wybór, założonej przez ukraińskich imigrantów z myślą o pomaganiu innym oraz misją transferu polskich doświadczeń prodemokratycznych na wschód Europy. Następnie młodzi Polacy i Ukraińcy wzięli udział w zajęciach integracyjnych, których celem było bliższe poznanie się i „przełamanie lodów”. Od rana nastepnego dnia, zaraz po wcześnie zjedzonym śniadaniu, grupa wyruszyła na zwiedzanie miasta w towarzystwie przewodnika, który opowiadał o Warszawie niczym młodej dziewczynie, która mimo przeciwności losu, po każdym potknięciu wstaje z uniesioną głową, poprawia niedbale sukienkę i rusza w drogę. Analogia z dziewczyną nawiązuje do tragicznych doświadczeń miasta w czasie II w. światowej, kiedy uległo ono niemal całkowitemu znieszczeniu. Dzisiaj nieprzygotowany widz, sczególnie gość z zagranicy, z trudem dostrzeże stare blizny na ciele Warszawy, tętniącej życiem europejskiej metropolii. Pomyśleć tylko, że jeszcze niedawno była ona epicentrum największego konfliktu stulecia. Zwiedzanie miasta – w sposób zamierzony lub nie – stało się symbolicznym wprowadzeniem w tematykę projektu, które pokazało możliwe skutki nierozwiązanych konfliktów.
Wieczorem uczestnicy projektu zebrali się w sali seminaryjnej Ukraińskiego Domu na wieczorze kultur. Każda grupa zaprezentowała tradycje i zwyczaje swojego kraju lub regionu. Uczestniczki z Krymu zatańczyły ludową Hajtarmę, polska młodziez opowiedziała o urokach rodzinnego miasta Gdańska i innych pięknych zakątkach swojej ojczyzny. Tańczono ukraińskiego „Hopaka” i częstowano się nawzajem regionalnymi smakołykami.

Kolejne dni obfitowały w spotkania na bardzo wysokim szczeblu, jak choćby w siedzibie Polskiego Centrum Mediacji, gdzie uczestników podjął prezes organizacji pan Jerzy Książek, który mówił o rodzajach mediacji w Polsce i odpowiedział na liczne pytania zgromadzonych. Kolejnym ważnym doświadczeniem dla młodziezy stała się rozmowa z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem, który przybliżył historię oraz aktualną sytuację w zakresie ochrony praw osób niepełnoletnich. Podzielił się on także cennymi spostrzezeniami na temat praw dzieci w Ukrainie oraz koniecznych zmian, które mogłyby w przyszłości doprowadzić do poprawy sytuacji. Okazało się na przykład, że jeśli w Polsce Rzecznik Praw Dziecka jest instytucją w pełni samodzielną i posiadająca podmiotowość prawną, to ukraiński odpowiednik funkcjonuje na razie w ramach biura Rzecznika Praw Obywatelskich i nie doczekał się jeszcze pełnej samodzielności, której symbiliczne i formalne znaczenie trudno przecenić.
Centralnym elementem programu były jednak warsztaty, które miały za zadanie przygotować uczestników projektu z Polski i Ukrainy do pełnienia roli szkolnych mediatorów w rozwiązywaniu sporów rówieśniczych. Środowiska, z których pochodzą ci młodzi ludzie są różne i często - nie z ich winy - naznaczone są konfliktami lub agresją. Umiejętne rozwiązywanie zaogniającego się konfliktu stanowi często o harmonijnym funkcjonowaniu nie tylko szkoły, lecz – wperspektywie czasu – również całej społeczności lokalnej. Poza niewątpliwym walorem projektu, polegającym na budowaniu kompetencji mediacyjnej u młodziezy, jego mocną stroną był także aspekt integracyjno-zapoznawczy. Utworzenie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży jako długo oczekiwanej inicjatywy niewątpliwie będzie sprzyjać zbliżeniu polsko-ukraińskiemu, a inwestycja w ludzi młodych z pewnościa przyniesie wymierne efekty już za kilka lat.
Na koniec warto dodać, że kilkudniowe warsztaty w zakresie mediacji rówieśniczej, zawierające elementy wiedzy teoretycznej i praktycznej, poprowadziły doświadczone specjalistki z Polskiego Centrum Mediacji, od lat uprawiający zawód mediatorów i pracujących z młodzieżą w szkole.
Upowszechnieniem rezultatów projektu będzie wydanie publikacji
“Mediacja w szkole. Poradnik”, która zostanie rozdana dla szkół uczestniczących w projekcie oraz pozostałych zainteresowanych placówek szkolnych między innymi w Czerkasach i Gdańsku. W publikacji zostanie krótko opisany projekt ”Od mediacji szkolnej ku zgodzie obywatelskiej”. Ponadto publikacja będzie stanowić wsparcie dla uczniów szkół średnich, którzy chcą˛ poszerzać wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności w zakresie mediacji rówieśniczej. Zawarte w podręczniku materiały zostaną opracowane w ramach polsko-ukraińskiej wymiany doświadczeń i współpracy projektowej
 
zapraszamy do galeriiUroczystość wręczenia pierwszych dyplomów ukończenia szkoleń mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych. Podsumowanie działań naszego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej- 21 czerwca 2016r.
 
 
 zapraszamy do galerii
 

Certyfikowane przez Polskie Centrum Mediacji szkolenie dla nauczycieli. Kształcą się przyszli mediatorzy szkolni , oświatowi i edukatorzy mediatorów rowiesniczych. Wszystkie te kompetencje podczas 40 godzinnego kursu w Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej.

 

Nasze dwie Panie- Iwona Klein oraz Katarzyna Stryjek godnie reprezentowały nasze Centrum Mediacji Szkolnych i Rówieśniczych tym razem w Warszawie. Dzisiaj w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się seminarium- Mediacja w szkole. Narzędzie rozwiązywania konfliktów, nauki odpowiedzialności oraz szacunku.

Celem szkolenia było:

  • Zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie mediacji i możliwościami zastosowania tych rozwiązań w szkole
  • Prezentacja dobrej praktyki w zakresie rozwiązywania konfliktów w szkole  mediacja rówieśnicza
  • Przedstawienie standardów mediacji szkolnej i oświatowej wspierających budowanie odpowiedzialności i wzajemnego szacunku w szkole i jej otoczeniu

Uczestnicy seminarium zostali podzieleni na dwie grupy:

 Grupa A: Mediacje rówieśnicze – prezentacja fenomenu Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku; przykład budowania klimatu szkoły, odpowiedzialności za wspólnotę szkolną uczniów, nauczycieli i rodziców. Współprowadzącą była nasza Pani Dyrektor :)

Grupa B:

Mediacje rówieśnicze, szkolne i oświatowe – prawne i organizacyjne aspekty rozwiązywania konfliktów w otoczeniu szkolnym i oświatowym; tworzenie relacji opartych na poszanowaniu godności człowieka. Tu współprowadzącą była Pani Katarzyna Stryjek

 

Pani Katarzyna Stryjek- nasz pedagog i mediator brała udział we wczorajszej konferencji pt. "Obywatel a edukacja prawna". Uczczono w ten sposób Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.

W dniu 23 maja 1992 r. został zamordowany sędzia śledczy Giovanni Falcone, który doprowadził wraz z sędzią śledczym Paolem Borsellino do największego procesu członków włoskiej mafii w historii. liSędzia Giovanni Falcone zginął wraz z żoną Francescą Morvillo, również sędzią, w zamachu bombowym. Sędzia Paolo Borsellino również został zamordowany w zamachu bombowym w dniu 19 lipca 1992 r.

Dzień 23 maja został ustanowiony przez Europejskie Stowarzyszenie MEDEL ,,Magistrats Européens pour la Démocratie et la Libertés” (Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności) Dniem Wymiaru Sprawiedliwości.

W roku 2016 we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Miastem Gdańsk Sąd Okręgowy w Gdańsku uczcili ten dzień 23 maja organizując konferencję pt. "Obywatel a edukacja prawna", adresowaną do wszystkich prawników i poświęconą szeroko pojętej edukacji prawnej.

Podczas konferencji Pani Katarzyna Stryjek podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat mediacji rówieśniczych.

Konferencja odbyła się 23 maja 2016 r. w godz. 10:00-14:00 w Dworze Artusa w Gdańsku.

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Adama Mickiewicza w Gdańsku oraz Stowarzyszenie „Szkoła dla wszystkich” zorganizowali XVI Ogólnopolską Konferencję dotyczącą Nauczania i Wychowania Integracyjnego „Między porozumieniem a konfliktem”

Warto zaznaczyć, że nasza pani pedagog i mediator- Katarzyna Stryjek była jedną z prelegentek

Program konferencji

7.45-8.15 ZAPISY UCZESTNIKÓW
8.15-8.20 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
8.30 -9.25 ZAJĘCIA OTWARTE W KLASACH INTEGRACYJNYCH. OMÓWIENIE ZAJĘĆ
- „Rozmowy o złości”- mgr A. Kwiatkowska, mgr M. Pietrzak, mgr B. Czekalska - kl. III
- „Classroom rap”- lekcja języka angielskiego - mgr M. Kurylak, R. Bonarska - kl. IV
- „Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych- powtórzenie materiału” - mgr K. Sirak - kl. IV
- „Radzimy sobie w sytuacji konfliktowej” - zajęcia na podstawie programu profilaktyczno- wychowawczego „Strażnicy Uśmiechu" mgr M. Szachmytowska, mgr D. Dunajska - kl. II
- „Czy zawsze trzeba wygrywać?”- lekcja języka polskiego - mgr W. Bednarska, mgr P. Żyźniewski - kl. II
- „Na łące”- lekcja języka polskiego z wykorzystaniem metody Glottodydaktyki- mgr B. Szweda, A. Iwanowska- kl. I
- „Liczby w konflikcie” - mgr H. Mechler, mgr H. Duszyk - kl. I
- „Zanim dam ci w nos - sposoby na konflikty rówieśnicze” - mgr A. Olszewska, mgr A. Sierosławska - kl. V
- „Redagujemy gazetę”- mgr J. Wróbel, mgr A. Malinowska - kl. VI
- „Podział wypowiedzeń- powtórka na wesoło”- mgr M. Karczewska, mgr M. Nowicka - kl. V
- „Metoda Dobrego Startu – liczba i cyfra 7”- mgr. M. Barańska, mgr. M. Szczepańska-Stankiewicz, mgr. U. Gora -kl. 0

9.25-9.45 PRZERWA NA KAWĘ, PREZENTACJA WYDAWNICTW

9.45-12.20 WYKŁADY – PANEL DYSKUSYJNY
- „Obyś cudze dzieci uczył…”- trud pracy nauczycielskiej. Refleksje na temat pracy wychowawczej i relacji nauczyciel - uczeń - dr M. Szulc
- „Tożsamość społeczna INNEGO ” – prof. J. Erenc
- „Koszty rozwiązywania konfliktów” – mgr K. Stryjek
12.20 - 13.10 PRZERWA NA OBIAD I KAWĘ, PREZENTACJA WYDAWNICTW
13.10 -14.40 ZAJĘCIA WARSZTATOWE I sesja (do wyboru, zapisy w dniu konferencji)
14.50-16. 20 ZAJĘCIA WARSZTATOWE II sesja (do wyboru, zapisy w dniu konferencji)
- „Wypalenie zawodowe” – mgr R. Wencel
- „Action Learning, czyli metoda coachingu grupowego, wykorzystująca siłę, potencjał i synergie grupy” - mgr E. Czapiewska
- „Elementy mediacji rówieśniczej w szkole” – mgr K. Stryjek
- „Skuteczna współpraca z rodzicami” – mgr K. Stachacz
- „Interwencja ostatniej szansy, czyli jak rozmawiać z dorastającym dzieckiem” – mgr M. Mętkowska-Walewska
- „Ochrona prawna nauczyciela w kontekście ryzykownych zachowań uczniów” – mgr D. Pulsakiewicz
- „Edukacja emocjonalna w klasie jako profilaktyka konfliktu” – mgr A. Kwiatkowska
16.25 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
 
W dniu 11 maja Wydział Anglistyki i Kuratorium Oświaty w Poznaniu już po raz drugi współorganizują Konferencję dla Szkół Promujących Zdrowie pt. "Budowanie klimatu sprzyjającego działaniom wychowawczym". Konferencja ma na celu skierowanie uwagi nauczycieli na potrzebę podejmowania systemowych działań o charakterze wychowawczym w klasie oraz doskonalenie ich warsztatu technik wychowawczych.
Miło nam donieść, że dwie nasze Panie: Pani Dyrektor Iwona Klein oraz Pani Katarzyna Stryjek- pedagog i mediator również brały udział w tej konferencji- a Pani Kasia była też jedną z prelegentek !!!!!!!!!!!!!!
 25.04.2016
Kolejna grupa uczniów gdańskich szkół rozpoczęła mediacyjny trening. Tym razem w Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej szkolimy gimnazjalistów.
 
Pierwsza odsłona konferencji pt. " Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole" miała miejsce w Gdańsku w grudniu 2015r. Spotkała się z ogromnym zainteresowaniem stąd jej druga odsłona w dniu dzisiejszym w Gdyni. Konferencje są organizowane w ramach działań służących edukacji prawnej dzieci i młodzieży podejmowanych w ramach współpracy Sądu Okręgowego w Gdańsku a Pomorskim Kuratorem Oświaty. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że nasze Centrum Mediacje Szkolnej i Rówieśniczej stanowi ważny element tych działań.

Wczoraj, tj, 11 lutego 2016 r. odbyła się IX KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

Podczas konferencji omówione zostały różnice w pokoleniu X, Y i Z i ich wpływ na sposób pracy i komunikacji z uczniami. Poruszone zostały też kwestie mobbingu w oświacie oraz trudnego tematu mediacji.
Miło nam poinformować, że nasze dwie Panie- Pani dyrektor Iwona Klein oraz Pani pedagog i mediator Katarzyna Stryjek podjęły się omówienia ostatniej kwestii, czyli roli mediacji w relacjach interpersonalnych. Tematy prelekcji to odpowiednio: Pani Iwona Klein MEDIACJA W KONTEKŚCIE WYCHOWANIA I EDUKACJI, a pani Katarzyna Stryjek MEDIACJE SZKOLNE.
Z dobrze poinformowanego źródła wiem, że konferencja była bardzo ciekawa i merytoryczna. Mieliśmy też kolejną okazję, aby opowiedzieć o działalności i sukcesach naszego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej
Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych zaprosiło młodzież z wielkopolskich szkół: ZSP w Opalenica , ZSP w Trzemesznie, ZSKPIG w Zbrudzewie oraz ZS Nr 7 w Poznaniu do Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku na FERIE Z MEDIACJĄ RÓWIEŚNICZĄ.
Konferencja: Mediacje rówieśnicy w rozwiązywaniu konfliktow - Gdańsk. Europejskie Centrum Solidarności. 10.12.2015. Z Kasią Stryjek, Irena Draft-Ciftci, Agnieszka Iwaniuk, Agnieszka Krzemianowska, Joanną Wolszczak, Ela Zięba i in.
 10.12.2015
Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej zainspirowało Kuratorium Oświaty i Sąd Okręgowy do szerszych, pomorskich działań.

SPOTKANIE 23.10 GDAŃSK
Małgorzata Roszkowska i Anna Wojcieszczak
Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów
przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (http://www.centrumars.wpia.uj.edu.pl/centrum-ars).

Spotkanie przedstawicieli Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy UJ z wiceprezydentem Miasta Gdańska Piotrem Kowalczukiem, z panią dyrektor ZKPiG Nr 33 Iwoną Klein oraz Katarzyną Stryjek – kierownikiem Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku. Krakowscy goście przybyli po informacje o "dobrych praktykach" w zakresie zainicjowania a następnie prowadzenia programów mediacyjnych, sposobów ich organizacji.
Z przyjemnością pochwaliliśmy się dotychczasowymi sukcesami oraz planami dalszej działalności. Gdańsko-Krakowską współpracę uważamy za otwartą
 
13 października 2015 r. na terenie Sądu Okręgowego w Gdańsku miał miejsce Dzień Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, którego organizacja wpisała się w trwający w całej Polsce Tydzień Mediacji

Już od roku w naszych murach funkcjonuje CENTRUM MEDIACJI SZKOLNEJ I RÓWIEŚNICZEJ. Dobrą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Centrum było podpisanie w dniu dzisiejszym porozumienia dotyczącego dalszej współpracy Miasta Gdańska oraz Polskiego Centrum Mediacji w siedzibie Sądu Okręgowego.

 Przypominamy, że spośród wszystkich wyróżnionych prac na logo CMSiR na naszej stronie internauci mogą wybrać najciekawszą pracę. Na jej autora czeka bardzo ciekawa nagroda. Głosowanie do 21 lutego 2015r.

http://www.gimnazjum21.gda.pl/konkurs-na-logo-cmsir-5131
dniu dzisiejszym gościliśmy w naszej szkole pierwszą grupę dyrektorów gdańskich placówek oświatowych na drugiej części szkolenia dotyczącego mediacji szkolnych i rówieśniczych
 
 
Z radością informuję, że konkurs na projekt graficzny logo Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej przy ZKPiG nr 33 został rozstrzygnięty!

Więcej informacji na naszej stronie

http://www.gimnazjum21.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/6356/konkurs-na-logo-centrum-mediacji-szkolnej-i-rowiesniczej-rozstrzygniety
 
 
 

Informujemy, że II część  szkolenia „Mediacje szkolne i rówieśnicze”  dla dyrektorów, którzy wybrali termin styczniowy odbędzie się w dniu 15 stycznia 2015r w godzinach 11.00-17.00. Serdecznie zapraszamy

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 7 stycznia 2015r.

Dla dyrektorów, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w szkoleniu w lutym – 24 lutego 2015r. w godz. 11.00-17.00

                                                                                                                   

 
Informujemy, że w dniu 26.11.2014 r. dyżur mediatora z przyczyn technicznych będzie sie odbywał wyłącznie drogą telefoniczną (517 829 535). Za utrudnienia przpraszamy.

Kolejny etap modernizacji sali Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej właśnie się rozpoczął. Tym razem robimy nową podłogę

 

Szkolne Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej rozpoczęło swoją pracę od przedstawienia możliwości wykorzystania tej formy rozwiązywania sporów na terenie szkoły dyrektorom gdańskich placówek. Szkolenie odbyło się w dniu 19 listopada. Grupa ponad 130 dyrektorów wysłuchała wykładu wprowadzającego p. Katarzyny Stryjek Prezesa Zarządu Polskiego Centrum Mediacji o/Sopot oraz uczestniczyła w warsztatach ukazujących korzyści płynące z sięgnięcia po mediacje w sytuacjach trudnych pod okiem czterech mediatorów. Dyrektorzy w pocie czoła negocjowali podwyżkę, gdy kasa firmy świeciła pustkami i decydowali komu należy się samochód służbowy. Każda grupa miała mocne argumenty. Mediacje ukazały problem w innym świetle i uporządkowały dyskusję.

Dyrektorzy wykazali zainteresowanie szkoleniem swoich rad pedagogicznych oraz sposobem wprowadzenia mediacji na poziomie przedszkola.

Kolejnym etapem szkolenia będą warsztaty w mniejszych grupach już na terenie naszej placówki.  Od stycznia do maja 2015r. odbędzie się 8 warsztatów dla dyrektorów.

Cieszy zainteresowanie poszukiwaniem pozytywnego sposobu rozwiązywania sytuacji trudnych, których w szkolnej rzeczywistości nie brakuje. Nie sztuką jest bowiem unikanie konfliktów – to się nie uda, ale umiejętność ich rozwiązywania!

zapraszamy do galerii

Malowanie sali Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej mamy już za sobą; teraz porządkowanie rzeczy, aby przed 25 listopada wszystko było zapięte na ostatni guzik

 

 Od 25 listopada 2014 r. ruszają konsulatacje naszych mediatorów; oto godziny pracy

Wtorek

14.00-16.00 mediator Katarzyna Stryjek tel. kom. 502 209 729

Środa

9.30-11.30 mediator Renata Gromko tel. kom. 517 829 535

 

Ruszył remont sali 104, w której będzie miało siedzibę Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Już nie możemy się doczekać...

W dniu dzisiejszym Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego p.Piotr Kowalczuk oficjalnie poinformował na spotkaniu dyrektorów szkół i placówek oświatowych o utworzeniu Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej! Projekt powstał w wyniku współpracy Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańsk i Polskiego Centrum Mediacji a będzie realizowany w naszym Zespole!

 zapraszamy do galerii

 
 
 
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
40 0.12439918518066